A SERVOBIAT estem compromesos a desenvolupar les nostres activitats amb el degut respecte cap als nostres treballadors, i a millorar contínuament les nostres pràctiques de prevenció dels danys i deteriorament de la salut, per aquest motiu és el nostre objectiu desenvolupar i implantar un Sistema de Gestió de Seguretat i Salut Laboral conforme a la Norma ISO 45001 sostingut per aquesta política. En la nostra filosofia de la millora contínua i l'acompliment de la seguretat i salut dels treballadors:

  • L'empresa SERVOBIAT, SL es compromet a complir la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals, evitant els riscos i avaluant aquells que no hagin pogut ser eliminats, combatent-los en el seu origen.

  • Es promou la millora contínua en tots els àmbits de la Gestió Empresarial, com a variable fonamental pel futur de l'empresa i l'acompliment de la seguretat i salut.

  • L'empresa promou i estableix els mitjans necessaris perquè la comunicació, participació i consulta dels treballadors formi part en la millora contínua en tots els àmbits de l'empresa.

  • S'estableixen canals d'intercanvi d'informació i de cooperació entre el nostre personal i també amb els nostres clients i proveïdors per millorar contínuament la manera de seleccionar els nostres subministraments, de realitzar el nostre treball, d'elaborar els nostres productes i de prestar els nostres serveis.

  • Informem i formem als nostres treballadors sobre els riscos inherents al seu lloc de treball, així com dels mitjans i les mesures a adoptar per la seva prevenció. S'introdueixen procediments de treball per normalitzar els sistemes interns de treball a l'empresa.

  • Ens comprometem a vetllar per la salut i seguretat de tots els nostres treballadors, amb la prevenció dels danys i el deteriorament de la salut, reduint i/o eliminant els accidents i conseqüències.

  • Duem a terme l'anàlisi de l'accidentalitat per tal de detectar les seves causes i implantar accions correctives.

Copyright © Servobiat S.L. Tots els drets reservats.
Dissenyat per SF-Informàtica