A SERVOBIAT estem compromesos a desenvolupar les nostres activitats amb el degut respecte al medi ambient, i a millorar contínuament les nostres pràctiques ambientals, per aquest motiu és el nostre objectiu desenvolupar i implantar un Sistema de Gestió Ambiental conforme a la Norma ISO 14001:2015 sostingut per aquesta política. En la nostra filosofia de la millora contínua:

 • Contrau el compromís de mantenir un SGA, dirigint els seus esforços a la trobada d'un major grau de compatibilitat mediambiental en la realització de les obres, a través de la millora contínua.

 • Assumeix el compromís de prevenció de la contaminació mitjançant la millora contínua de la seva actuació mediambiental, a través de la identificació, caracterització i minimització de l'impacte ambiental negatiu derivat de la realització de les obres i de la valorització de residus.

 • Complirà tots els requisits legals i altres subscrits per l'organització en matèria mediambiental.

 • Allà on sigui conscient de l'existència d'un risc no cobert per la legislació, establirà les seves pròpies normes i pràctiques mediambientals per a protegir adequadament la salut pública i el medi ambient.

 • Promou la reducció, reutilització i reciclatge de residus que genera com a conseqüència de la seva activitat.

 • Intentar, en la mesura que sigui possible, que la seva activitat no produeixi emissions contaminants, i en el cas que siguin inevitables, reduir les mateixes el màxim possible.

 • Revisar periòdicament el SGA, amb la finalitat de millorar-lo, i adequar-lo, i adequar aquesta Política a les condicions canviants de l'organització.

 • Treballar amb els nostres proveïdors per a millorar les seves actuacions mediambientals.

 • Proporcionar l'adequada formació al personal, i incentivar-los a desenvolupar bones pràctiques mediambientals en el treball.

 • Comunicar a tot el personal de l'organització i a tot aquell que treballi en el seu nom aquesta Política.

 • S'aplicaran principis i pràctiques de gestió ambiental per a portar a terme aquests compromisos i aconseguir uns objectius ambientals exigents i accessibles.

Copyright © Servobiat S.L. Tots els drets reservats.
Dissenyat per SF-Informàtica