Accepto l'avÍs de confidencialitat

Conforme al que es disposa en l'art. 13 del RGPD (REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones fÍsiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades), passem a informar-li detalladament sobre els epÍgrafs continguts en la informació bàsica.
L'informem que les seves dades estan incorporades en un fitxer del qual el responsable de tractament de les seves dades és Servobiat S.L. amb la finalitat de realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal, aixÍ com enviar-li comunicacions comercials sobre els nostres productes i/o serveis.
Així mateix, l'informem de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades al domicili de Servobiat S.L. situat en: C/ Marineta cantonada C/ Llevant, nau 4, Parets del Valles (Barcelona). Si vostè no desitja rebre la nostra informació, poseu-vos en contacte amb nosaltres enviant un correu electrònic a la següent adreça: servobiat@servobiat.com

Copyright © Servobiat S.L. Tots els drets reservats.
Dissenyat per SF-Informàtica